„Budzą kontrowersje motocyklistów”! A to ci dopiero! Niech nie zapier…ją przygłupy szybciej niż przepisy pozwalają, to nie będzie ŻADNYCH kontrowersji!