3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

BUHAHAAAAAAAAA !!!!

Czyli, analizujac (4.), jesli wiadukt albo tunel jest zbudowany ukosnie, to

w przypadku wiaduktu pieszy powinien LECIEC prostopadle a nie isc wiaduktem,

natomiast w przypadku tunelu, powinien wykopac sobie nowy, prostopadly tunel.

To wynika z uzycia spojnika „i”, tutaj: ust. 2 i 3.