Za zakrętem lub wzniesieniem w dzień nie widać nawet policyjnego koguta, a co dopiero awaryjnych.