Oto macie jawny przykład charakterystycznego dla lat 201x trendu – reaktywacji niewolnictwa.

Nie ma bowiem lepszego źródła dochodu niż złapanie pracującego człowieka i zmuszenie go nieustającej „pokuty” – płacenia w nieskończoność za coś przed czym powinno chronić go ubezpieczenie.

Autorowi wątku nie chodzi przecież o sprawiedliwość, ale o wskazanie kogoś do kogo można przyssać się jak czerw i do woli na nim pasożytować.

Prawdziwym celem nie są wcale firmy ubezpieczeniowe. Te potrafią się bronić przed reklamującymi się tutaj naciągaczami. Tu chodzi o występowanie z powództwami odszkodowawczymi na drodze cywilnej aby dotkliwie złupić sprawcę z pominięciem posiadanej przez niego ochrony ubezpieczeniowej.Zespół zwalczania Radia Maryja w służbie Bogu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.