jeśli się porówna do zastosowanego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego np w Norymberdze:

BRD Norymberga