Dobosz na pole bitewne w bebny młócić auto było produkowane do 2007 i to koniec